Vaak bezitten Unieke Achterhoekers eigenschappen die bijzonder goed tot hun recht komen in de uitoefening van een specifieke taak of functie. Voordat een Unieke Achterhoeker in dienst treedt, is het noodzakelijk een grondige inventarisatie en analyse te maken. Dat hoeft u niet alleen te doen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek zet eerst alle plussen en minnen voor u op een rij. Ook worden de kosten en baten goed in beeld gebracht. Gaat er iemand bij u aan de slag? Dan krijgt u er een uitermate gedreven en loyale medewerker bij.