De lijsten die bij Lijstenmakerij Martin in Neede worden gemaakt, gaan door heel Europa. Bijvoorbeeld in Frankrijk zit een grote klant waarvoor eigenaar Martin Morsink een speciale productielijn heeft opgezet. De jong volwassenen die onder zijn leiding aan deze lijn werken, krijgen de kans hun talenten te ontplooien.

Benarde situatie
Een grote groep Achterhoekers heeft zeer veel moeite een baan te vinden. Martin ziet het als zijn sociale roeping juist deze Unieke Achterhoekers aan werk te helpen. Martin: “Lang geleden heb ik de opleiding tot groepsleider (SPW) gevolgd en ik kom uit een sociaal nest met een moeder die in de zorg werkt. Bovendien heeft onze zoon Bram (9) autisme (PDD-NOS.) Deze factoren spelen een belangrijke rol bij keuzes die hij heeft gemaakt bij het ondernemen. “Toen ik in 2010 met Lijstenmakerij Martin begon, speelde het direct door mijn hoofd op termijn te gaan werken met kwetsbare mensen die een begripvolle omgeving nodig hebben. Inmiddels hebben we 12 jongeren aan het werk.”

Begripvol leidinggeven
Martin erkent dat het begeleiden van ‘zijn’ werknemers niet altijd van een leien dakje gaat. Toch ziet hij meer voor- dan nadelen. Zo noemt hij de enorme dankbaarheid en het zien opbloeien van persoonlijkheden. “Jong volwassenen staan op een kruispunt in hun ontwikkeling. Aan de ene kant willen ze alles zelf doen en bepalen. Aan de andere kant hebben ze behoefte aan begeleiding. Als dat laatste op een rustige en begrijpende manier gebeurt, bereik je het meest. Fouten mogen gemaakt worden, daar leer je van. Als er een keer een conflict is of iets onduidelijk is, neem ik de tijd het uit te praten of uit te leggen.”

“Je ervaart een enorme dankbaarheid en ziet persoonlijkheden opbloeien”

Nieuwe vaardigheden stimuleren
Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van nieuwe vaardigheden tot een bepaalde leeftijd het brein positief stimuleert. Benutten jonge mensen bepaalde vaardigheden niet, dan kost het op latere leeftijd meer moeite ze alsnog te leren. “Daarom vind ik het ook zo mooi dat ik mijn medewerkers kan leren hun talenten te ontwikkelen en natuurlijk prikkel ik ze voortdurend.”

Altijd kennismakingsgesprek
Iedereen die bij Lijstenmakerij Martin komt werken, is opgenomen in het doelgroepenregister. Dat betekent dat hij geen risico’s loopt bij ziekte en de Sociale Dienst deze medewerkers betaalt. “Nadat het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) nieuwe collega’s heeft geselecteerd, komen ze eerst bij mij op gesprek. De contacten met de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Achterhoek is bij tijd en wijle intensief, maar de gesprekken zijn altijd open en kennis wordt gedeeld.”

Martins droom
Martin geniet elke dag van het sociale ondernemen. Toch heeft hij nog een droom. Hij is ervan overtuigd dat hij de repeterende werkzaamheden binnen zijn lijstenmakerij kan uitbreiden. Die activiteiten lenen zich bij uitstek om een leerwerkbedrijf te zijn waarin kansen liggen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doordat Unieke Achterhoekers bij Lijstenmakerij Martin geschoold worden, krijgen ze meer zelfvertrouwen en ontwikkelen ze talenten. Wilt u mensen in dienst nemen die dolgraag aan de bak willen, en kúnnen. Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Achterhoek.