Autisme werkt wel!

Autisme werkt wel

Net als iedere collega heeft ook een Unieke Achterhoeker met autisme een gebruiksaanwijzing. Meestal gaat het om kleine dingen waar u rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld; hoe vermijd je stress, of hoe zorg je voor structuur? Wie de diagnose autisme heeft gekregen, vindt moeilijker een baan. Dat is zonde. Mensen met autisme hebben talenten die heel waardevol kunnen zijn op de werkvloer.

Wat is autisme?
Mensen met autisme denken anders dan mensen zonder autisme. Dat komt omdat de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier werkt. Met autisme word je geboren. Het heeft dus niets met opvoeding te maken. Autisme zie je meestal niet aan de buitenkant, maar heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase.

Veel verschillen
Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Zij die juist wél actief contact leggen, doen dit vaak op een manier die vreemd overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking, of juist met een zeer hoge intelligentie. Een voorbeeld van het laatste wordt uitgelicht in de film Rain Man uit 1988. Dustin Hoffman speelt de autistische Raymond die eenvoudig de lastigste wiskundeopgaven oplost, allerlei feiten uit zijn hoofd kent en een dwangmatige dagelijkse routine heeft. Zijn sociale vaardigheden zijn minimaal.

Mix van sterke en zwakkere eigenschappen
Omdat alles wat mensen met autisme zien, horen of ruiken op een andere manier wordt verwerkt, brengt dat een andere mix van sterke en zwakke eigenschappen met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze heel eerlijk, rechtdoorzee, plichtsgetrouw, kunnen zich goed concentreren, zijn analytisch, uiterst nauwkeurig en hardwerkend. Meestal hebben ze moeite met het houden van overzicht, sociale contacten en hebben beperkte interesses of activiteiten.

Ingevulde tijd is broodnodig
Voor jongeren met autisme is het héél belangrijk dat zij, al of niet na het afronden van een opleiding, aan de slag kunnen. Juist deze jonge Unieke Achterhoekers hebben ingevulde tijd nodig. Werk biedt ze dit. Ze staan aan het begin van hun werkzame leven en kunnen nog enorm groeien. Als de zo belangrijke structuur mist, kunnen ze gaan malen in hun hoofd en zelfs depressief worden. Dat is doodzonde want dan blijven hun bijzondere talenten onbenut.

Juiste begeleiding helpt
Als u iemand met autisme een kans wilt geven, is het heel belangrijk om te kijken wat de nieuwe medewerker nodig heeft. Iemand met autisme kan dat vaak zelf aangeven want hij weet waar de schoen wringt. Bovendien kan een jobcoach van het Werkgeversservicepunt Achterhoek u en de Unieke Achterhoeker met autisme ondersteunen. Zodra de basisomstandigheden goed zijn en er oog is voor extra hulp, is groei verzekerd!

Een collega met autisme?
Wilt u een Unieke Achterhoeker met autisme een kans geven? Omdat u een baan heeft voor iemand die zich goed kan concentreren, plichtsgetrouw , analytisch, goudeerlijk is en hard kan werken? Neem contact op met het Werkgeversservicepunt Achterhoek voor meer informatie.