De Ziep in Didam biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die zeer moeilijk leren. Door een verstandelijke of meervoudige beperking hebben de jongens en meisjes meer problemen met zelfredzaamheid, communicatie en/of sociale vaardigheden. Vanaf de eerste schooldag worden ze geprikkeld om zelfstandig te zijn en staat leren in de praktijk centraal. Vanaf hun 16de lopen ze stage bij bedrijven om vervolgens uit te stromen naar werk of dagbesteding.

Leren in de praktijk
Jonèl Jansen en Henrie Mastwijk zijn verantwoordelijk voor het vinden van stageplekken die leiden tot werk. Jonèl is trajectbegeleidster van het stagebureau en Henrie is daar coördinator. Beiden zetten zich met hart en ziel in om leerlingen die daaraan toe zijn een stageplek te bezorgen, zodat ze hun vaardigheden in de praktijk kunnen toetsen. Henrie: “Stagelopen is erg belangrijk. Naast het ontwikkelen van een reëel en waardig zelfbeeld, moeten de jongeren in de praktijk ontdekken waar ze goed in zijn. Leren op school of leren in de praktijk is voor onze leerlingen een wereld van verschil.”

Erkende certificaten behalen
Bij De Ziep wordt structureel gewerkt aan werknemersvaardigheden. Ook kunnen de leerlingen landelijk erkende SVA-certificaten halen. Deze certificaten staan hoog aangeschreven en zijn bovendien herkenbaar voor bedrijven. Daar komt bij dat het halen van zo’n certificaat een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen.

Passie staat centraal
Jonèl: “Wanneer de interesses, dromen en passies van de leerling duidelijker zijn, bieden wij een passende stageplaats aan. Zo was er een jongen die van kinds af aan vuilnisman wilde worden. Die droom hebben we gevolgd. Hij is nog geen vuilnisman, maar werkt inmiddels wel bij een recyclingbedrijf waar hij kan doorgroeien. Dat is toch prachtig? Keuzes worden overigens in nauw overleg met de ouders gemaakt. Hun betrokkenheid is enorm.”

“Keuzes worden in nauw overleg met ouders gemaakt. Hun betrokkenheid is enorm.”

Aantal stages verschilt
“Hoeveel stages een leerling volgt, verschilt per jongere”, vertelt Jonèl. “Henrie en ik doen veel moeite om fijne en veilige stagebedrijven te vinden. Het moeten stuk voor stuk bedrijven zijn die niet alleen hun sociale hart laten spreken, maar ook passend werk hebben. Helaas liggen die stageplaatsen niet voor het oprapen. Bovendien raken we geregeld fijne stageplaatsen kwijt omdat de organisatie een leerling in dienst neemt. Dat is natuurlijk ons doel, maar het betekent wel dat we opnieuw moeten zoeken.”

Intensieve jobcoaching
Zodra een leerling stageloopt, investeert Jonèl veel van haar tijd aan jobcoaching op de werkplek. “Ook onderhoud ik intensief contact met het stagebedrijf en met de ouders. Veel van de communicatie gaat via de app.” Lachend voegt ze hieraan toe: “Jazeker, we gaan mee met de tijd en WhatsApp werkt fantastisch! Een voorbeeld? Een leerling is in paniek omdat hij de bus heeft gemist. Op zo’n moment krijg ik een appje. Samen bepalen we de beste oplossing. Belt hij zelf met het bedrijf dat hij later komt of moet ik dat doen? Mijn support stopt niet als iemand definitief werk heeft gevonden. Ook met veel oud-leerlingen heb ik nog regelmatig contact.”

Van stage naar werk
De Ziep is de laatste 3 jaar zeer succesvol in de zogenoemde ‘warme overdracht’; van stage doorstromen naar werk. Vorig schooljaar heeft 10% van alle uitstromende  leerlingen een baan gevonden en dit jaar staat de teller op 25%. Henrie: “Op dit resultaat zijn we als school voor voortgezet speciaal onderwijs heel trots. Het is de kroon op het werk van ons hele team. Gelukkig beseffen steeds meer werkgevers dat onze leerlingen over unieke talenten beschikken. Om maar wat te noemen: ze zijn bijzonder trouw, geven een hele andere input, staan franker en vrijer in het leven en kunnen heel goed hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.”

Heeft u een stageplaats?
Jonèl en Henrie zijn altijd op zoek naar fijne en veilige stageplekken. Heeft u een stageplek of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden een leerling van De Ziep stage te laten lopen? Repeterend werk, laswerk, schoonmaakwerk of inpakwerk zijn zo enkele werkzaamheden die leerlingen van De Ziep leuk vinden. Neem gerust contact op met het Werkgeversservicepunt Achterhoek of met Jonèl Jansen of Henrie Mastwijk van het stagebureau De Ziep: 0316 – 29 69 55.