Rutgers Milieu

Rutgers Milieu in Doetinchem is gespecialiseerd in afvalmanagement en recycleconcepten. Het bedrijf stoelt op 3 pijlers: afvalmanagement, het demonteren en recyclen van afgekeurde blusmiddelen en het inzamelen en vermalen van kunststof afval tot hernieuwbare grondstoffen.

Eigenaar Rienko Rutgers: “Vanaf het begin werken bij ons mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doe ik uit volle overtuiging, want in de Achterhoek zorg je voor elkaar.”

Nooit weg uit Doetinchem
Rutgers Milieu bestaat zo’n 10 jaar. In die tijd is het bedrijf flink gegroeid. Rienko: “In 2007 begon ik vanuit huis, ik analyseerde afvalstromen van bedrijven en adviseerde hoe het anders kon. Nu zitten we middenin een verhuizing, want ons huidige pand voldoet niet langer. We gaan naar 2 locaties, een kantoorpand en een productielocatie. We blijven wel in Doetinchem hoor!” Dat heeft een reden: Rienko is enthousiast vrijwilliger bij de brandweer in Doetinchem en wil dat beslist niet opgeven.

Voor elkaar zorgen
Rutgers Milieu is sinds kort ambassadeur van de campagne Unieke Achterhoekers, maar het bedrijf heeft vanaf het begin in 2007 mensen in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. “Ooit bleek uit een assessment dat ik affiniteit heb met de zorg. Dat klopt, want ik steek anderen graag een helpende hand toe. Als echte Achterhoeker kreeg ik twee motto’s mee van thuis; niet lullen maar poetsen, en voor elkaar zorgen.”

Bekend gezicht
Omdat Rienko al zolang Unieke Achterhoekers in dienst heeft, is hij een vertrouwd gezicht voor de diverse instanties die zich bezighouden met mensen aan een baan helpen; het UWV, BW-Oost en Werkgeversservicepunt Achterhoek. “Ik heb regelmatig contact met Hans Leeflang van het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Dat gaat soms verder dan puur over het werk. Als een medewerker in zijn privésituatie in de problemen komt of hulp nodig heeft, bel ik Hans. Hij zorgt dan dat er bijvoorbeeld een buurtcoach wordt ingeschakeld.”

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

“Van thuiszitten word je niet beter; werken maakt gezonder!”

Werken maakt gezonder
De eerste Unieke Achterhoeker werkte 7 jaar bij Rutgers Milieu. Rienko: “Ik vind het belangrijk dat alle medewerkers zich kunnen ontwikkelen en als het mogelijk is, doorgroeien naar ander werk. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen.” Dit betekent dat regelmatig nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Rutgers aan het werk komen. “Dat varieert van Wajongers tot ouderen, van mensen met Asperger zoals Mark tot mensen met een fysieke beperking. Het is goed dat er regelmatig wordt gerouleerd en anderen een kans krijgen. Van thuiszitten word je niet beter; werken maakt gezonder! Ik hoop van harte dat meer werkgevers bij dit project aanhaken. Werken met Unieke Achterhoekers bevalt prima. Het geeft mij veel voldoening, en met elkaar hebben we de grootste lol!”

Heeft u een werkplek?
Bij Rutgers Milieu werken meerdere Unieke Achterhoekers zoals Wajongers, ouderen, mensen met autisme. Iedereen werkt er met plezier en kan, als ze daarvoor geschikt zijn, doorgroeien naar een andere functie. Wilt u net als Rutgers Milieu werken met gemotiveerde mensen die dolgraag willen werken en wachten op een kans zich waar te maken? Neem gerust contact op met het Werkgeversservicepunt Achterhoek.