Met de komst van de Participatiewet (1 januari 2015) en de afschaffing van de Wet sociale werkvoorziening zijn gemeenten onder andere verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Sommige van hen kunnen (met wat aanpassingen) aan de slag bij een reguliere werkgever. Anderen hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Zij hebben een ‘beschutte werkplek’ nodig. Voor deze mensen verandert er binnenkort iets in Bronckhorst.

Een deel van de inwoners in Bronckhorst met een beschutte werkplek, werkt op dit moment bij de sociale werkvoorziening Delta in Zutphen. Omdat er sinds 2015 geen nieuwe instroom meer mag plaatsvinden bij sociale werkvoorzieningen, willen we de werknemers graag lokaal een werkplek bieden. Dat betekent dat medewerkers die nu een beschutte werkplek bij Delta hebben, een andere werkplek krijgen. Voor 25 medewerkers hebben wij een geschikte werkplek gevonden bij het bedrijf Papermanagement Services in Hengelo. Ze starten daar in januari 2017. Wethouder Seesing: “PMS heeft al jaren ervaring met mensen met een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat zij een passende werkgever is voor de mensen die eerst bij Delta werkten en dat zij hen goed begeleiden bij deze voor hen grote verandering.”

Afspraken met PMS

Met PMS hebben we afspraken gemaakt over werkplekken, overgang en begeleiding van medewerkers en over de samenwerking met Delta en gemeente. De afspraken zijn opgenomen in een overeenkomst voor de duur van 5 jaar.

Voor de medewerkers die, via Delta, gedetacheerd zijn bij een ander bedrijf verandert er niets.

Bewaren

Bewaren