Dusseldorp

Fotobijschrift: van links naar rechts: Bas Visser, Suzanne Klein Wolterink van WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA), Roel Dusseldorp, wethouder Jos Hoenderboom en Thomas Kruip.

Medewerkers vormen het hart van een organisatie. Met het personeelsbeleid houdt Aloys Roemaat Transport daar nadrukkelijk rekening mee. Je ziet het terug in een duurzame inzetbaarheid van werknemers. “De deur staat altijd open voor gemotiveerde medewerkers, daar horen zeker ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij.”

Aloys Roemaat Transport is een internationaal transportbedrijf met 55 jaar ervaring.
Logistieke dienstverleners kampen met een groot personeelstekort. Voor veel bedrijven valt het niet mee om vacatures ingevuld te krijgen. Bij Aloys Roemaat Transport wordt een ander beeld geschetst. Het is amper een probleem, zo zeggen Bas Visser, Roel Dusseldorp en Thomas Kruip van de onderneming in Lichtenvoorde. “Over het algemeen mogen we niet klagen. We zoeken wel, maar krijgen regelmatig nieuwe kandidaten die een baan zoeken.” Aloys Roemaat Transport beschikt over bijna 150 werknemers waaronder veel chauffeurs. Het bedrijf heeft een prima naam opgebouwd, dat komt mede omdat het goed is voor haar medewerkers. Het positieve imago helpt enorm bij de werving van nieuw personeel. “We waarderen de betrokkenheid van werknemers. We doen er alles aan om die instelling te behouden.” Zo viel de invoering van een vierdaagse werkweek in goede aarde. Dat alles vertelt zich rond, kortom het beleid loont.

‘Het zijn toppers’
Het sociale aspect is een belangrijk uitgangspunt bij Aloys Roemaat Transport. Medewerkers die met fysieke of mentale beperkingen te maken krijgen, worden niet afgeschreven. Er wordt juist passend werk voor gezocht. Het kan zelfs gaan om het creëren van een functie. Ook worden er jongeren intern opgeleid voor het vak. En mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans op werk. Daarvoor is samenwerking gezocht met WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA). Inmiddels zijn er op die manier al vijf werknemers geplaatst. Ze komen vooral in actie op de afdeling opslag en distributie. “Het zijn toppers, we zijn er heel blij mee”, benadrukt Thomas Kruip. Via een proefplaatsing kan worden beoordeeld of de kandidaat op de juiste plek zit. “Dat werkt heel goed. We staan er voor open, want er wordt hier vooral in kansen gedacht.” Voor medewerkers die er volledig voor gaan, doet het bedrijf graag een stapje extra. “Als de juiste drive aanwezig is, laten we mensen niet vallen.” Daarbij kan soms worden afgeweken van de geijkte paden. Zo wordt er, als dat nodig is, flexibel ingesprongen op een situatie met een begintijd. Op die manier kweekt het bedrijf goodwill en dat ziet men terug in loyale werknemers die een echt team vormen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt Achterhoek, tel. 088 3650400.