Dusseldorp

Fotobijschrift (v.l.n.r.): Remco Hakstege (accountmanager WSPA), Marc Koenders en Annie Harmsen van PLUS Koenders en wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland.

“We vinden het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een passende werkplek.” Marc Koenders en Annie Harmsen van PLUS Koenders in Eibergen behandelen mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige medewerkers. “Ze zijn zichtbaar in de winkel en vormen echt een onderdeel van het team. Daar zijn we trots op.”

Ze werden al eens uitgeroepen tot beste Gelderse supermarktondernemers. Marc Koenders en Annie Harmsen van PLUS Koenders hebben hun sporen verdiend. Ze runnen hun winkel op een succesvolle manier en zijn zich bewust van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “We weten wat het kan betekenen als iemand kan werken en er plezier aan beleeft. Het komt vooral vanuit een intrinsieke motivatie. Dat is ook het beste”, vertelt Marc. “We vinden het mooi om mensen die het wat lastiger hebben een passende werkplek te bieden. Daar hechten we veel waarde aan en het geeft ons een goed gevoel. Er is veel mogelijk door rekening met elkaar te houden, oog te hebben voor kwaliteiten en respect te hebben voor elkaar”, vult Annie aan. Samen met accountmanagers van het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA) wordt er gekeken of er kandidaten aan de slag kunnen. “We staan er zeker voor open en zoeken samen naar oplossingen. Dat lukt heel aardig.” Een supermarkt is best een hectische prikkelgevoelige omgeving. Nieuwe medewerkers worden niet aan hun loten overgelaten, integendeel. Er is een prima vangnet opgetuigd. De kandidaat krijgt een gedegen begeleiding onder andere van de jobcoach en wordt aan een HARRIE gekoppeld. HARRIE staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. “Dat werkt in de praktijk uitstekend. Op die manier ontstaat er structuur. Het is soms best pittig, maar zeker ook erg dankbaar werk. Zeker als het slaagt.” Inmiddels zijn er vier mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij PLUS Koenders. Een vast contract is het doel en dat gebeurt ook regelmatig. “Zo hebben we al verschillende successen kunnen vieren. Soms leidt het niet tot een dienstverband. Het moet van twee kanten klikken. Maar ze hebben het dan wel geprobeerd en werkervaring opgedaan. Ook dat biedt perspectief voor de toekomst.”

Volgens wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland en Remco Hakstege, accountmanager van WSPA verdient PLUS Koenders het ambassadeurschap van de ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ campagne ten volle. “Hier wordt daadwerkelijk verantwoordelijkheid genomen. Het sociale oogpunt krijgt voorrang, dat is heel bijzonder”, aldus de wethouder.

Heeft u vragen over de HARRIE training of wilt u meer weten over inclusief ondernemen? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Achterhoek, tel. 088 3650400.