Dusseldorp

Fotobijschrift, van links naar rechts: Marjon Riefel, accountmanager WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA), participatiecoach Rianne Vossers en Marijn Nab van Estinea.

Inclusief ondernemen is voor Estinea heel gewoon, het zit er in het DNA. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Het is uitgegroeid tot een missie van de zorgorganisatie. Dat geldt voor cliënten van de woon- of dagbesteding, maar zeker ook voor mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen bij Estinea volop kansen op een baan of een werkervaringsplek.

Iets voor elkaar betekenen, dat is het uitgangspunt van Estinea. Het wordt gezien als een maatschappelijke verplichting en het brengt veel moois, zo leert de ervaring. “Voor ons is een inclusieve maatschappij eigenlijk heel normaal”, zeggen Marijn Nab (P&O adviseur) en Rianne Vossers (participatiecoach) van Estinea. “Iedereen is gelijk en verdient de kans om mee te doen. Als cliënten of medewerkers een bijdrage kunnen leveren, voelen ze zich nuttig. Hoe mooi is dat?!”

Vanwege de inspanningen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid mocht Estinea enige tijd geleden het bordje dat hoort bij de campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ in ontvangst nemen. Er wordt namelijk veel gedaan om passend werk te vinden voor de doelgroep. De betrokkenheid is groot. De cliënten die lastig aan werk kunnen komen, worden daarbij ondersteund en begeleid. Daardoor wordt de slagingskans vergroot. “Ook functiecreatie behoort tot de mogelijkheden. Dit is gebeurd aan de hand van een Quickscan Inclusieve Arbeidsanalyse.” Zo is onderzocht of er binnen Estinea mogelijkheden waren om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Is er een match dan wordt bijvoorbeeld door middel van een proefplaatsing gekeken of het van beide kanten bevalt. “Het gaat vaak goed. Zo zijn er bijvoorbeeld een assistent administratief medewerker en een medewerker op het centraal bureau aan de slag gegaan.” Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke aandachtspunten. “We geven het de tijd. Dat leidt regelmatig tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers.” Het kan zijn dat mensen aan de slag gaan bij Estinea of bij partijen waarmee de zorgorganisatie samenwerkt, zoals gemeenten, bedrijven scholen en andere instanties. Participatie en samenwerken zijn belangrijke uitgangspunten in de aanpak. Het zorgt voor verbinding en kennisdeling. Doel is om mensen structureel aan een baan te helpen of om een leerwerkplek te bieden, zodat via de geleidelijke weg een volgende stap kunnen maken. “We willen mensen in hun kracht zetten. Dat is nuttig en dankbaar. Je ziet dat mensen zich ontwikkelen.”

Estinea zet zich in voor het levensgeluk van mensen met een beperking. Omdat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Mensen worden geholpen om eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. Dat gebeurt met hart en ziel, elke dag weer. De kernwaarden zijn: middenin de maatschappij, oprechte aandacht, vakmanschap en eigen regie. Estinea is actief op 75 locaties in de Achterhoek en Twente. Er werken bijna 900 medewerkers en 450 vrijwilligers. Er wordt aan zo’n 950 mensen ondersteuning geboden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt Achterhoek, tel. 088 3650400.