Kees Geradts accountmanager van WerkgeversServicepunt Achterhoek, Eddy Gelhever van Meesterwerk en wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst.

Kandidaten terugbrengen in het arbeidsproces

In november 2019 ging de Werkcarrousel Bronckhorst van start waarbij de regie in handen is van Meesterwerk Werkprojecten. Het kan het beste worden omschreven als een ‘opstapbedrijf’ om mensen (weer) aan het werk te helpen. Dat gebeurt met de nodige begeleiding. “Kandidaten hebben structuur nodig om ze kansrijk te maken”, vertelt Eddy Gelhever van Meesterwerk.


Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen via Meesterwerk weer een kans op werk. Het slaat een brug tussen uitkeringsinstanties en het bedrijfsleven. Daartoe is een leerwerkbedrijf opgezet. Het betreft een uniek partnership tussen Meesterwerk, de gemeente Bronckhorst en het Graafschap College. Het draait onder de naam Werkcarrousel Bronckhorst. Het betreft een intensieve samenwerking. De lijntjes zijn kort en partijen versterken elkaar.

Kandidaten krijgen na een intensieve begeleidingsperiode van drie maanden een baan en komen in dienst bij Meesterwerk. Er zijn verschillende mogelijkheden in de groenvoorziening, schoonmaakwerkzaamheden, assemblage, productie en logistiek. Als tussenstap is het mogelijk dat ze gedetacheerd worden. “In alle gevallen krijgen ze vaardigheden onder de knie en doen werkritme op. Ook zijn er mogelijkheden om via leertrajecten diploma’s en certificaten te behalen. Kortom, ze krijgen de kans om verder te komen”, merkt Eddy Gelhever op. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze doorstromen naar regulier werk. “Deze mensen kregen vaak te horen wat ze niet kunnen, maar wij kijken juist naar wat ze wel kunnen. Ze krijgen zo stap voor stap meer verantwoordelijkheden en komen uiteindelijk op de juiste plek. Het lukt niet altijd maar het is mooi om te zien als het succesvol is. Het doet veel met mensen als ze mee kunnen doen. Ze zijn vrolijker, hebben meer vertrouwen, bouwen een sociaal netwerk op en hebben financieel meer mogelijkheden.” Vanwege alle inspanningen werd Meesterwerk onlangs beloond met het ambassadeurschap van Unieke Achterhoekers aan het werk. Het bijbehorende bordje werd uitgereikt door wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst. Hij had lovende woorden voor het initiatief. “Dit is een goed voorbeeld van sociaal ondernemerschap. Re-integratie van mensen uit de doelgroep is van groot belang om ze vooruit te helpen. Dat gebeurt met tijd en aandacht en daarmee op de juiste manier.”