Nannoka Vulcanus

Onze nieuwe ambassadeur voor de Unieke Achterhoekers campagne komt uit Doetinchem! Nannoka Vulcanus maakt zich al een tijd lang sterk voor de doelgroep en heeft een duurzame relatie met het Werkgeverservicepunt.

Dit willen we graag belonen! […]

Samenwerking ATC Borculo en Zilt Bikes

Het Arbeid Training Centrum (ATC) is een regionaal traject, dat een sluitend vangnet biedt voor de ontwikkeling en begeleiding van jong volwassenen (vanaf 16 tot 21 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en met […]

Gemeente Bronckhorst brengt beschut werk onder bij PMS in Hengelo

Met de komst van de Participatiewet (1 januari 2015) en de afschaffing van de Wet sociale werkvoorziening zijn gemeenten onder andere verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Sommige van […]

Gemeente Bronckhorst Officieel ambassadeur van de campagne!

Gisteren vond een bijzondere Unieke Achterhoekers uitreiking plaats. Gemeente Bronckhorst is officieel ambassadeur geworden van de campagne! Wethouder Seesing kreeg het gevelbordje uitgereikt door Aart van der Gaag, commissaris bij werkgeversorganisatie VNO-NCW en aanjager van […]

Wettelijke verplichting beschut werk en vereenvoudiging Wet banenafspraak

Gemeenten worden volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. In de Wet zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt […]

Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag […]

Overzicht wijzigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

De Participatiewet en Wet banenafspraak worden vereenvoudigd. Dit heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma in mei aangekondigd. De wijzigingen zijn nu door het ministerie gepubliceerd in een overzichtelijk schema, waarbij wordt aangegeven wat de status is van de voorgenomen wijziging. […]

Wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak ingediend

Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft een wijziging van de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van de aanpassing is het verlagen van de regeldruk. Onder meer de regels rondom de loonkostensubsidie en de loonwaardemeting […]

Garantiebanen beginnen bij besef managers


Waarom lukt het sommige provincies wel en andere niet om het beoogd aantal garantiebanen voor de baanafspraak te halen? Zowel bij de toppers als de floppers blijkt: het begint bij directeuren en managers die het […]

Doelgroepenregister beter inzichtelijk

Gemeenten kunnen makkelijker kijken of iemand met een lange afstand tot de arbeidsmarkt in het doelgroepenregister is opgenomen. Dat komt door een aanpassing in Sonar, het systeem dat UWV en gemeenten gebruiken om werkzoekenden en […]