foto Olaf

CV-ketel fabrikant ATAG Verwarming Nederland B.V. in Lichtenvoorde bewijst al 20 jaar dat een topproduct maken en sociaal ondernemerschap heel goed samengaan. Bij ATAG werken in het hoogseizoen ongeveer 26 Unieke Achterhoekers in de voormontage aan de assemblagelijn. In het laagseizoen zijn dat er 10 minder. Voor ATAG is die flexibiliteit heel belangrijk. “De assemblagelijn is zo ingericht dat de talenten van de Unieke Achterhoekers optimaal worden benut. Het is een win-win situatie voor iedereen.”

ATAG medewerker voelen
Volgens HR Manager Olaf Boon voelen alle Unieke Achterhoekers die via het Werkgeversservicepunt Achterhoek (Sociale Dienst Oost Achterhoek en Hameland) bij ATAG zijn gedetacheerd zich van top tot teen ATAG medewerker. “Het gevoel dat ze er echt bij horen, vinden we belangrijk. Natuurlijk worden ze uitgenodigd voor de ATAG borrels en krijgen ze een kerstpakket.” In de lange tijd die ATAG intensief samenwerkt met Werkgeversservicepunt Achterhoek, is de organisatie goed afgestemd op deze mensen. “De bereidheid deze collega’s als gelijken te behandelen zit onderhand bij ATAG in het systeem. De kinderziektes zijn verdwenen en de inwerktijd is korter geworden dan in het begin.”

“Sociaal ondernemen levert meetbare voordelen op.”

Loonkostenvoordeel
Hoewel loonkostenvoordeel nooit een vooropgezet doel was, vindt ATAG dat het project ook niet meer mag kosten. “Het mooie is dat er meetbare voordelen zijn. Samen met het Werkgeversservicepunt Achterhoek zien wij het als een uitdaging de productiecapaciteit te optimaliseren. Omdat ATAG het lean principe toepast, wordt de maximale waarde voor de klant gerealiseerd met zo min mogelijk verspilling. Deze managementfilosofie neemt niet weg dat wij ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor alle sociale aspecten.”

Groeien
Ook heeft ATAG ontplooiingsmogelijkheden voor hun mensen hoog op de agenda staan. En met ‘hun’ worden niet alleen de vaste medewerkers bedoeld. Samen met Start People en het Werkgeversservicepunt Achterhoek geeft erkend leerbedrijf ATAG zo’n 6 mensen uit de flexpool de mogelijkheid hun startkwalificatie te halen. Zodra mensen zo’n startkwalificatie hebben, is er meer kans op een vaste baan.

Samen verantwoordelijk
Olaf Boon: “De productiviteit en de sfeer op de werkvloer zijn verhoogd sinds wij besloten Unieke Achterhoekers een kans te geven. Sociale partners en werkgevers hebben elkaar hard nodig om van sociaal ondernemen een succes te maken. De één kan niet zonder de ander! Zo is het nu en zo moet het blijven.”

Wilt u net als ATAG Verwarming uw economisch belang combineren met sociaal ondernemen? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Achterhoek.