Een collega met PDD-NOS is niet eng

Net als iedere ‘gewone’ collega heeft een Unieke Achterhoeker met een psychische stoornis een gebruiksaanwijzing. Meestal gaat het om een paar kleine dingen waar u rekening mee moet houden. Hoe vermijd je stress? Hoe vermijd je te veel prikkels? Wie de diagnose psychische stoornis heeft gekregen, ondervindt over het algemeen moeilijkheden met het vinden van een baan. Dat geldt ook voor mensen met PDD-NOS. Dat is jammer, want vaak hebben die mensen kwaliteiten die op de werkvloer erg nuttig blijken te zijn.

Wat is PDD-NOS?
PDD-NOS staat voor ‘Pervasive Development Disorder – Not Otherwise Specified’. Dat is een hele mond vol voor een psychische stoornis die in zijn uiterlijke verschijningsvorm enigszins op autisme lijkt. Binnen de omschrijving PDD-NOS wordt gesproken over een grote verscheidenheid aan kenmerken.

Kenmerken PDD-NOS
Kenmerken die kunnen voorkomen, zijn het denken in vaste patronen. Sociale vaardigheden zijn bij mensen met PDD-NOS niet vanzelfsprekend. Zo kunnen zij moeite hebben met het benoemen van eigen emoties en het inschatten van die van een ander. Ook kan het voor mensen met PDD-NOS lastig zijn oogcontact te maken. Woordspelingen en uitdrukkingen worden vaak heel letterlijk genomen, waardoor de bedoeling niet altijd goed begrepen wordt.

Dagstructuur en duidelijke taakomschrijving
Zodra een werknemer met PDD-NOS bij u komt werken, kunt u het best direct met hem in gesprek gaan en vragen hoe zijn stoornis zijn werk beïnvloedt. Een jobcoach van het Werkgeversservicepunt Achterhoek helpt u graag bij het inwerkprogramma. Een vaste dagstructuur, goede planning en duidelijke taakomschrijving wordt door mensen met PDD-NOS gewaardeerd. Net zoals voorspelbaarheid, duidelijkheid, neutraal gedrag, consequent optreden en een eigen werkplek in een rustige omgeving, vrij van prikkels.

Oog voor detail en zeer betrouwbaar
In de praktijk blijkt dat veel mensen met PDD-NOS hun werkzaamheden uitstekend vervullen. Zij beschikken namelijk over een aantal talenten die op de werkvloer waardevol zijn. Zo hebben ze een goed oog voor detail, zijn nauwkeurig en perfectionistisch. Bovendien zijn ze zeer betrouwbaar, eerlijk en recht door zee.

PDD-NOS in de praktijk
Neem nou Lincy Jansen. Bij haar werd PDD-NOS vastgesteld in groep 3 van de basisschool. Nadat ze haar opleidingen had voltooid, zat ze een jaar thuis te verpieteren. Toen kreeg ze de kans bij Doetax in Doetinchem aan de slag te gaan als administratief medewerkster. Vanaf de eerste dag geniet ze van het ritme dat terug is in haar leven. Nu ze haar taken onder de knie heeft, gaat ze als een speer. Haar talenten zoals een goed geheugen voor feiten en data, op details letten en het opmerken van fouten, ziet haar werkgever als grote voordelen.

Een collega met PDD-NOS?
Wilt u uw sociale ondernemen een positieve impuls geven en heeft u een baan voor iemand die een goed oog heeft voor detail, nauwkeurig is en perfectionistisch? Neem contact op met het Werkgeversservicepunt Achterhoek voor meer informatie.