Welke financiële ondersteuning is er?

tabel-financiele-ondersteuning

Werkgevers die Unieke Achterhoekers in dienst hebben, zijn bijna altijd enthousiast over de belangrijke stap die ze hebben genomen op hun weg naar socialer ondernemen. Naast de kleur en diversiteit die ze hebben toegevoegd aan hun bedrijf zijn er meer voordelen. Zo is er een voorkeur voor hun bedrijf bij aanbestedingen (return on investment). Maar dat is niet alles; ze bouwen ook aan hun reputatie op de arbeidsmarkt. Het positioneren van uzelf als goede (liever geweldige!) werkgever is belangrijk om nieuw talent te blijven bereiken en potentiële medewerkers te blijven boeien.

Aantrekkelijke subsidies
Neemt u een Unieke Achterhoeker in dienst, dan kunt u in aanmerking komen voor aantrekkelijke subsidies. Welke dat zijn, zoeken de mensen van het Werkgeversservicepunt Achterhoek graag voor u uit. Het loonkostenvoordeel is misschien een drempelverlagend aspect voor u. Is de werknemer beperkter inzetbaar of is het werktempo lager? Er zijn nogal wat mogelijkheden om u financieel tegemoet te komen. Zo loopt u met de no-riskpolis geen enkel risico bij ziekte van de medewerker.

Voor welke subsidie komt u in aanmerking?
Kortom; er zijn nogal wat regelingen en subsidies waarvan u gebruik kunt maken. Wilt u daarover meer weten? Onderstaand schema helpt u vast op weg.

Liever persoonlijke toelichting?
Krijgt u liever een persoonlijke toelichting? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Achterhoek. De accountmanagers die hier werken, staan u graag te woord. Ook kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk bezoek aan uw bedrijf.

tabel-financiele-ondersteuning

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Begrippenlijst

Werken met behoud van uitkering
Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers een kostenloze proefperiode. Dit betekent dat u als werkgever in deze periode niets betaalt voor uw Unieke Achterhoeker. Deze zogenoemde proefplaatsing is bedoeld om te beoordelen of de Unieke Achterhoeker het werk aankan. Zolang iemand met behoud van uitkering werkt, telt degene niet mee voor de banenafspraak.

Loonkostensubsidie
Een ziekte of handicap kan leiden tot een lagere prestatie. Soms is de inzetbaarheid beperkter, maar het komt ook voor dat het werktempo of geleverde kwaliteit lager is. Logischerwijs kunt u de werknemer niet het gebruikelijke loon betalen. Gemeenten en UWV bieden mogelijkheden deze verminderde loonwaarde te compenseren.

Loondispensatie
Met loondispensatie betaalt u het loon dat past bij de productiviteit van de Unieke Achterhoeker. Loondispensatie is mogelijk als de prestatie ten minste 25% lager ligt dan gebruikelijk en kan van 6 maanden tot 5 jaar duren. Nog een voorwaarde; de loonwaarde moet lager zijn dan het minimumloon.

No-riskpolis
De no-riskpolis vrijwaart u van tal van verplichtingen in geval van ziekte. Als de Unieke Achterhoeker ziek wordt, ontvangt u voor hem een ziektewetuitkering van het UWV. Ook is er geen premiestijging als uw werknemer ziek uit dienst gaat, binnen 4 weken na het einde van het contract ziek wordt of na 2 jaar ziekte recht krijgt op de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte).

Mobiliteitsbonus
Neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking dan ontvangt u een mobiliteitsbonus. Deze bonus bestaat uit een korting op de premies die een werkgever normaliter betaalt voor de werknemersverzekeringen. Deze korting mag worden toegepast gedurende de eerste 3 jaar.

Stimuleringspremie
Er zijn gemeenten die een stimuleringspremie verstrekken zodra een werkgever iemand aanneemt die een gemeentelijke uitkering ontvangt. Wilt u weten of uw gemeente zo’n stimuleringspremie geeft en tegen welke voorwaarden u die kunt ontvangen? Vraag het na bij het Werkgeversservicepunt Achterhoek.

Jobcoaching
Sommige Unieke Achterhoekers hebben extra begeleiding nodig op de werkplek zodat ze nog beter uit de verf komen. Jobcoaches kunnen die extra ondersteuning op zich nemen. Naast een individueel trainings- of inwerkprogramma kan de jobcoach ook u en de directe collega’s een steuntje in de rug geven.

Werkvoorzieningen
Voor Unieke Achterhoekers met een lichamelijke of visuele beperking kunnen werkplekvoorzieningen nodig zijn zodat zij in staat zijn hun werk te doen. Denk aan specifieke software voor slechtzienden of orthopedische werkschoenen. Ook vervoersvoorzieningen zijn mogelijk. Wilt u weten hoe u een werkvoorziening kunt regelen? Vraag het na bij het Werkgeversservicepunt Achterhoek.