Hoe zit de Participatiewet, banenafspraak en quotumregeling in elkaar?

Participatiewet, banenafspraak en quotumregeling

De Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt, vraagt aan alle werkgevers in Nederland om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Hierbij gaat het vooral om mensen die geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Bijvoorbeeld mensen met een Wajong-uitkering of mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen/of gebruik maken van de sociale werkvoorziening.

Banenafspraak
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers tussen nu en 2026 passend werk bieden aan zo’n 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de overheid als werkgever voor 25.000 banen. Die afspraak noemen we de Banenafspraak. In de Achterhoek moeten zo’n 270 banen worden gerealiseerd.

Quotumregeling
Elk jaar monitort de overheid of de doelstelling van de Banenafspraak is behaald. Blijven resultaten achter, dan bestaat de kans dat de overheid vanaf 2017 een quotum instelt. Een bedrijf met 25 werknemers of meer wordt dan verplicht een bepaald percentage (quotum) mensen in dienst te hebben uit het doelgroepenregister. Mensen uit dit register hebben moeite met het vinden van een baan, om welke reden dan ook. Haalt een werkgever zijn quotum niet? Dan betaalt de werkgever een heffing voor niet ingevulde plekken.

Unieke Achterhoekers aan het werk; hoe werkt het echt?
In de Achterhoek zijn al flinke stappen gezet voor de Banenafspraak. Nogal wat bedrijven hebben Unieke Achterhoekers in dienst en zijn blij met de omslag in denken die zij maakten. Dus, wilt u weten hoe het echt werkt? Op deze website vindt u tal van aansprekende praktijkvoorbeelden uit de Achterhoek. Zowel de Achterhoekse werkgevers als de Unieke Achterhoekers vertellen hun eerlijke en inspirerende verhaal.

Spreken met iemand uit de praktijk
Wilt u spreken met iemand uit de praktijk? Bel dan gerust met het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Zij brengen u graag in contact met een ambassadeur of een Unieke Achterhoeker.