Wat is het doelgroepregister?

doelgroepregister

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Met deze wet wil de overheid werkgevers stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze werknemers hebben vaak onverwachte talenten; het zijn doorzetters die een waardevolle aanvulling op de werkvloer bieden. Om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke subsidies en te voldoen aan de banenafspraak moet de Unieke Achterhoeker van uw keuze zijn ingeschreven in het doelgroepregister.

Wat is de functie van het doelgroepregister?
In het doelgroepregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Burgers, werkgevers en gemeenten kunnen onder voorwaarden informatie uit het doelgroepregister opvragen. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt realiseren.

Welke informatie is beschikbaar in het doelgroepregister?
Vanzelfsprekend zijn de gegevens in het doelgroepregister om privacy-redenen beperkt toegankelijk. Vanaf medio 2016 krijgt de doelgroep zelf de mogelijkheid om zich kenbaar te maken op werk.nl. Zij kunnen dan aanvinken dat zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren en of zij hierop gevonden willen worden. Wilt u bijvoorbeeld weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? Vraag dan de informatie online op via het werkgeversportaal. Voor toegang tot het doelgroepregister heeft u het Burgerservicenummer van uw medewerker of sollicitant nodig. Medio 2016 zal het ook mogelijk zijn via het werkgeversportaal informatie op te vragen aan de hand van uw loonheffingennummer(s).

Informatie via het Werkgeversservicepunt Achterhoek
Wilt u niet inloggen via het werkgeversportaal, maar wilt u wel informatie uit het doelgroepregister ontvangen? Bel dan met de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Zij kunnen voor u uitzoeken of uw medewerkers (of sollicitanten) in het doelgroepregister staan. En lichten u in over de mogelijkheden die voor u als ondernemer daarmee samen vallen. Soms is deze weg  net zo snel en gemakkelijk. Bel hiervoor: 088 – 36 50 400.

Wie vallen er onder de doelgroep van de banenafspraak?
Niet iedereen die in het doelgroepregister staat, telt automatisch mee voor de banenafspraak. Wie staan er het doelgroepregister én behoren wel tot de doelgroep van de banenafspraak:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie vastgesteld is dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Alle mensen met een Wajong-uitkering. Blijkt na een beoordeling dat iemand geen arbeidsvermogen heeft, dan wordt hij uit het doelgroepregister verwijderd.
  • Mensen met een WSW-indicatie.
  • Mensen met een WIW-baan.
  • Mensen met een ID-baan.
  • Mensen die tussen 1 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor Wajong.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015.

Zoeken naar kandidaten uit het doelgroepregister
Heeft u een vacature die geschikt zou kunnen zijn voor een Unieke Achterhoeker uit het doelgroepregister? Dan kunt u te allen tijde terecht bij de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Zij zijn u graag van dienst en kijken samen met u naar de mogelijkheden en de best passende kandidaat. Ook kunt u een vacature kosteloos plaatsen op de website van het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Dan neemt een adviseur vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.