Kwetsbare jongeren verdienen een kans

Rick bij Doetax

Kwetsbare jongeren een toekomst bieden. Dat beschouwen de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Achterhoek als hun missie. Sommige jonge mensen tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een lange weg achter zich, van vallen en opstaan. Daarom verdienen zij een extra steuntje in de rug en dat geven accountmanager Miranda Hermsen en haar collega’s bij het Werkgeversservicepunt Achterhoek ze graag.

Accountmanager Miranda Hermsen van Werkgeversservicepunt Achterhoek aan het woord:

Wat zijn kwetsbare jongeren?
“Het is moeilijk om precies te omschrijven wat kwetsbare jongeren zijn. Vaak zijn het jonge mensen met een beperking, maar dat hoeft niet. Onder de noemer ‘kwetsbare jongeren’ vallen bijvoorbeeld mensen met een Wajong uitkering, maar ook jongeren zonder deze indicatie.

Hoe kan het dat de één wel een baan vindt en de ander niet?
“De meeste jongeren vinden na het behalen van bijvoorbeeld hun mbo-diploma zelf hun weg op de arbeidsmarkt. Maar er zijn ook jongeren die het simpelweg niet lukt een baan te vinden. Dat kan te maken hebben met verschillende factoren, bijvoorbeeld de thuissituatie… Veel of weinig stimulatie vanuit ouders om aan het werk te gaan. Motivatie is uiteraard een belangrijk punt maar ook gedragsproblemen bemoeilijken de zoektocht naar werk.”

Wat is het risico als jongeren geen werk kunnen vinden?
“Als jonge mensen thuis komen te zitten zonder doel en structuur, is de kans groter dat ze in de criminaliteit terechtkomen. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het kan. Daarnaast is een zinvolle dagbesteding belangrijk en ook financiële onafhankelijkheid telt mee.”

Waarom zou een werkgever een kwetsbare jongere moeten aannemen?
“Ik begrijp de schroom van werkgevers wel. Waarom zou je iemand aannemen met een rugzak, terwijl je ook iemand kunt krijgen die zichzelf goed kan verkopen en pro-actiever is. Toch zitten er pareltjes tussen deze jonge mannen en vrouwen, die in eerste instantie minder goed uit de verf komen. Als werkgever heb je uiteraard ook een sociale functie en gelukkig kennen we heel wat werkgevers die deze overtuiging delen en inmiddels maatschappelijk betrokken ondernemen. Ons netwerk in de Achterhoek is groot. Wekelijks zit ik met werkgevers om tafel die hun sociale hart laten spreken en zonder schroom kwetsbare jongeren een kans geven.”

De participatiewet is van kracht, trekt dit werkgevers over de streep?
“Jazeker. De Participatiewet helpt. Door de Participatiewet en de banenafspraak kunnen we gelukkig heel wat middelen inzetten om het aannemen van iemand uit het doelgroepenregister nog aantrekkelijker te maken. Soms kunnen werkgevers gebruik maken van de no-riskpolis (looncompensatie bij ziekte). Ook zijn er diverse aantrekkelijke subsidies. Niet alleen het financiële aspect motiveert werkgevers jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Ik ervaar meer bewustwording en dat heeft een positief effect op het sociale ondernemerschap. Iedereen kent namelijk wel iemand met een beperking én unieke talenten die binnen de kaders van de Participatiewet valt. Wanneer een werkgever een Unieke Achterhoeker in dienst heeft, zijn ze bijna altijd enthousiast over de belangrijke stap die ze hebben genomen op hun weg naar socialer ondernemen. Over het algemeen gaat het dus goed. Gaat het een keer niet goed en is er een mismatch? Dan lossen wij dat op. Helaas zijn er ook jongeren die voor veel regelingen niet aanmerking komen. Vanzelfsprekend proberen we hiervoor ook een passende oplossing te vinden.”

Wilt u een kwetsbare Achterhoeker een kans geven?
Wilt u uw sociale ondernemen een positieve impuls geven? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Achterhoek voor meer informatie.