Wat kan een arbeidsdeskundige voor u doen?

Overweegt u iemand met een verstandelijke of fysieke beperking in dienst te nemen, bijvoorbeeld omdat u vindt dat iedereen een kans verdient? Zijn er nog wat twijfels of bent u bang dat de begeleiding te veel tijd opslokt? Of wilt u weten of de functie die u in gedachten heeft, geschikt is? Bij dergelijke vragen kan een arbeidsdeskundige u helpen. Deze expert onderzoekt de haalbaarheid en zorgt voor de voorzieningen die eventueel nodig zijn.

Gecertificeerd register arbeidsdeskundige Gertjan Jansen aan het woord:

Gertjan Jansen is één de 8 arbeidsdeskundigen die in de regio Achterhoek in dienst zijn van het UWV. Het Werkgeversservicepunt werkt nauw met deze experts samen en zet ze met genoegen in.

Kun je iets meer vertellen over je werk als arbeidsdeskundige?
“De arbeidsdeskundigen van het UWV richten zich primair op uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking. Wij kunnen de arbeidsmogelijkheden van die mensen beoordelen en kijken vooral naar wat ze nog wel kunnen. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en zoomen in op het opheffen van belemmeringen. Voor het creëren van functies werken we intensief samen met begeleidingsorganisaties en bedrijven in de Achterhoek en ondersteunen zowel werknemers als werkgevers binnen zulke processen.”

Kun je iets meer vertellen over de praktijk van zo’n proces?
“Afgelopen jaar mocht ik een mooi proces begeleiden waarbij veel facetten van mijn expertise bij elkaar kwamen. Een cliënt uit Didam heeft een aangeboren afwijking, en is rolstoel gebonden. Hij kan slechts korte stukjes lopen met behulp van krukken. Via via werd hem een parttime baan aangeboden in Doetinchem. Ze gunden hem de baan en veronderstelde dat hij de taken zou kunnen uitvoeren. Maar het bedrijf was niet ingesteld op iemand in een rolstoel. Zo waren er heel wat knelpunten die een arbeidsdeskundige kan oplossen. In dit geval heb ik onder meer een plan van aanpak gemaakt, de functie omschreven en er een reëel salaris aan toegekend. Een arbeidsdeskundige is ook in staat vanuit ergonomisch oogpunt alle voorzieningen te beoordelen. Met onze hulp is het mogelijk zo’n plaatsing te realiseren en succesvol te laten verlopen.”

Hoe zit het met de kosten van zulke voorzieningen?
“Uitgangspunt bij het toekennen van voorzieningen is kiezen voor de goedkoopste adequate optie. Er moet sprake zijn van structureel functionele beperkingen en de medische noodzaak voor het inzetten van voorzieningen moet zijn aangetoond. Dat is een heel gepuzzel en van A tot Z maatwerk. Door zijn beperking en rolstoelgebondenheid is het vervoer naar zijn werk een probleem. Reizen met het OV lukt niet. Alles afwegende hebben we ervoor gekozen mijn cliënt zijn rijbewijs te laten halen, omdat zelfstandig woon-werkverkeer van Didam naar Doetinchem stukken voordeliger blijkt dan taxivervoer. Ook hebben we hem een aangepaste auto in bruikleen gegeven. Die parkeert hij op de nieuwe invalidenparkeerplaats naast de entree, die zijn nieuwe werkgever speciaal voor hem heeft aangelegd. Daarnaast kwam hij in aanmerking voor een aangepaste werkstoel en heeft het bedrijf oprijplaten over alle drempels geplaatst, zodat het pand rolstolvriendelijker is. Binnenkort worden een aantal sterke deurdrangers vervangen door elektrische, omdat in de praktijk blijkt dat mijn cliënt de deuren moeilijk kan openen. Deze laatste aanpassing wordt weer vergoed. Omdat de arbeidsprestatie van deze cliënt door zijn beperking achterblijft bij de norm, heb ik onderzoek gedaan naar zijn loonwaarde. Ik heb loondispensatie toegekend waardoor het Doetinchemse bedrijf het loon betaalt dat past bij de productiviteit van deze Unieke Achterhoeker.”

Heeft de werkgever nu een ‘goedkopere’ medewerker?
“Nee, de werkgever betaalt naar de werkelijke prestatie. Het is nooit zo dat een werkgever een ‘goedkope’ werknemer heeft. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid kiezen organisaties ervoor mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven. Het zou niet reëel zijn werkgevers voor alle kosten te laten opdraaien. Als verzoeken plausibel zijn, vergoeden we ze. Een voorbeeld? Ik werk met een bedrijf dat drie dove werknemers in dienst heeft. Bij vergaderingen, teamoverleg of functioneringsgesprekken, krijgen ze belangrijke informatie niet mee. De inzet van een doventolk is dan nodig. Zo’n verzoek wordt gehonoreerd.”

Waarom moeten nóg meer werkgevers een Unieke Achterhoeker in dienst nemen?
“Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt! Er zijn zoveel mooie oplossingen om dit positief te benaderen. Een bijkomend voordeel van iemand aannemen met een arbeidsbeperking? Wajongers melden zich over het algemeen niet snel ziek, omdat de drempel bij hen om zich ziek te melden over het algemeen hoog ligt. Die instelling én het doorzettingsvermogen dwingt respect af bij collega’s. Zo’n ervaring kan de groepsdynamiek positief beïnvloeden.”

Ga gerust met een arbeidsdeskundige om tafel!
Een arbeidsdeskundige van het UWV is deskundig in de wereld van arbeid en re-integratie. Hij kan adviseren bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een baan moet niet alleen passen bij de werknemer maar ook de werkgever moet profiteren. Wilt u weten wat een arbeidsdeskundige voor u kan betekenen? Bel gerust met het Werkgeversservicepunt Achterhoek voor meer informatie. Bel: 088 – 36 50 400.