Functiecreatie voegt waarde toe

Functiecreatie is zoveel meer dan het creëren van banen. “Met functiecreatie richten wij het werkproces zodanig in dat iedereen er profijt van heeft én dat het waarde toevoegt. Dat is het uitgangspunt. Altijd!”

Accountmanager Leon ten Have van Werkgeversservicepunt Achterhoek aan het woord:
Leon ten Have gelooft in functiecreatie. Hij en zijn collega’s van het Werkgeversservicepunt Achterhoek hebben in de praktijk ervaren dat het werkt. “Een aantal zaken is belangrijk voor het succesvol herinrichten van bedrijfsprocessen. Zo raad ik altijd aan om functiecreatie per afdeling aan te pakken. Een tweede belangrijk aandachtspunt? Iedereen binnen de afdeling moet het herverdelen van werk op z’n minst zien zitten. Onbekend maakt onbemind en daarom is een goede uitleg een belangrijk deel van ons werk. Het komt voor dat mensen hun werk niet loslaten omdat ze dat eng vinden. Met goede voorlichting kunnen we dat gevoel wegnemen.”

Gratis Quick Scan
“Omdat we bij veel bedrijven over de vloer komen, zijn wij in staat verbeterpunten zoals tevredenheid en verzuim te herkennen. Het komt voor dat wij aanbieden het werkproces en de functies met de methodiek functiecreatie onder de loep te nemen. Met een gratis Quick Scan kijken we niet alleen naar ziekteverzuim en de tevredenheidsfactor van medewerkers maar ook naar het overwerkpercentage en wat er aan werk blijft liggen. Ook onderzoeken we of het bedrijf al mensen in dienst heeft die in de laagste loonschaal vallen.”

Functiecreatie in de praktijk
“Geschoolde werknemers werken meestal in complexe functies. Maar, deze functies bevatten ook minder moeilijke taken. Door het bundelen van elementaire en minder complexe taken worden nieuwe functies gecreëerd. Die minder moeilijke taken kunnen mensen met een beperking heel goed uitvoeren. De geschoolde werknemers zijn daardoor in staat zich te concentreren op de meer complexe taken van hun functie. Zo ervaren ze meer uitdaging, kunnen zich beter focussen op kerntaken en dat leidt over het algemeen tot meer arbeidsvreugde. Daar komt nog bij dat hun expertise effectiever wordt ingezet. Ook daarmee creëer je waarde!”

Drie praktijkvoorbeelden
“Er is variatie mogelijk in de manier waarop aan functiecreatie en functieontwikkeling wordt gewerkt. In onderstaande voorbeelden hebben werkgevers en het Werkgeversservicepunt Achterhoek samengewerkt waarbij het wederzijds belang vooropstaat.”

Praktijkvoorbeeld 1: SKB Winterswijk
“Als iemand de opleiding voor verpleegkundige doet, wil hij medische handelingen uitvoeren en de patiënt begeleiden. Toch moet hij bijvoorbeeld ook verpleegmaterialen reinigen en desinfecteren. Zo’n elementaire taak kan iemand met een SW-achtergrond (Sociale Werkvoorziening) overnemen. Bij het SKB Winterswijk hebben we ervaren dat functiecreatie werkt; niet alleen aan de zorgkant maar ook in de facilitaire dienstverlening. Gedurende een jaar werkt er een Unieke Achterhoeker die zichzelf terugverdient. Hij verricht ondersteunende taken zoals het opruimen van karretjes en bladen in het zelf-service-bezoekersrestaurant. Gasten waarderen deze servicegerichte aanpak en terloops vraagt deze jongeman aan de gasten of ze nog iets wensen. Zo verkoopt het bezoekersrestaurant met gemak in plaats van 1 kop, 2 koppen koffie.”

Praktijkvoorbeeld 2: Van Wijnen Bouwbedrijf
“De case bij Van Wijnen Bouwbedrijf is een schoolvoorbeeld van functiecreatie. Van Wijnen is sterk in het prefabriceren van dakbedekking. Het takenpakket van de timmermannen die de kappen maken, is geanalyseerd en uitgesplitst. De logistieke taken, de aan- en afvoer van materialen, zijn apart georganiseerd. Deze taken worden nu uitgevoerd door Unieke Achterhoeker Marcel. Het bedrijf heeft er profijt van, de timmermannen doen wat ze echt leuk vinden en Marcel geniet met volle teugen van zijn baan. Het is een duurzame detachering geworden.”

Praktijkvoorbeeld 3: Gemeente Oost Gelre
“De gemeente Oost Gelre heeft zich ten doel gesteld de komende jaren 13 fte in te vullen met mensen die in het doelgroepregister staan. Natuurlijk willen wij ze helpen deze ambitie waar te maken. Ter informatie; 13 fte is het dubbele van wat de Participatiewet van deze organisatie verlangt. De Quick Scan wordt op afdelingsniveau uitgevoerd. Op dit moment zijn er 4 functies ingevuld, verdeeld over 2 afdelingen. Zo werkt er op de afdeling BEO (Bedrijfs- en economische ontwikkeling) een Unieke Achterhoeker met autisme. Hij kan zijn waardevolle talenten inzetten zoals nauwkeurigheid, perfectionisme en analytisch denkvermogen bij het vergelijken van luchtfoto’s. Deze foto’s maakt de gemeente om bijvoorbeeld illegale bouwwerken op te speuren. De opbrengst is heel positief voor alle betrokkenen!”

Lessen trekken uit praktijkvoorbeelden
Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat functiecreatie op veel verschillende manieren vorm kan krijgen. Vrijwel alle betrokken medewerkers zijn positief over hun gewijzigde functie of nieuwe werkplek. Wilt u meer weten over functiecreatie? De accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Achterhoek zetten altijd in op een betekenisvolle en duurzame relatie. Neem gerust contact op en bel: 088 – 36 50 400